]
Sobiztrend

Please Wait...

How to open new ticket?

१. क्लाइण्ट पोर्टल के हो ?

सोबिज्ट्रेण्ड टेक्नोलोजीबाट उत्पादित बस्तु तथा सेवा लिएका ग्राहकको नाम/ठेगाना/सम्पर्क गर्ने आधारसहितको पाश्र्वचित्र विवरण, उत्पादित वस्तु तथा सेवाको प्रकार तथा रुपैयाँको विवरण समेटेर बनाइएको intelligent system हो !

२.टिकट के हो?

टिकट भनेको सोबिज़ट्रेन्ड टेक्नोलोजी ले ग्राहकहरुलाई आफ्नो product सुधार गर्न र आफुलाई चाहेको कुराहरु राख्न, नचाहिने कुराहरु हटाउन परेको खण्डमा सोबिज़ट्रेन्डको Desingner, Developer, Engineer हरुलाई जानकारी दिने चिट वा नोटबुक वा इमेल जस्तै सेवा हो ! यसमा ग्राहकले आफ्नो साइटलाइ राम्रो बनाउन आफुलाई लागेका कुराहरु, लेखेर छोड्न सक्नेछन !

३.टिकट कसरि ओपन गर्ने?
step1: http://sobiztrend.com/portal/ जानुहोस्
step2 : Annoucements वा knowlegdebase click गर्नुहोस
step3: Left मेनु मा support देख्नुहुन्छ त्यसको लास्टमा open ticket click गनुहोस्
step4: अनि तपाइले website MRO र SMM देख्नुहुन्छ
step5: website MRO click गर्नुहोस !
step6: तपाइलाई दिइएको email ra password  राख्नुहोस् !
step7: aafno समस्या लेख्नुहोस ! र फाइल छ भने attach गर्नुहोस र लाष्टमा  open ticket click गर्नुहोस् !

४.के टिकट ओपन गरेपछि समस्याको समाधान आफै हुन्छ?

टिकट ओपन गरेपछि समस्याको समाधान आफै हुँदैन !  ग्राहकले टिकट ओपन गरेपछि, टिकटमा लेखेको समस्याहरु सोबिज़ट्रेन्डमा आवद्द developer/ designer/ engineer सबैलाई एकै पटक थाहा हुन्छ ! र समस्याको प्रकृति हेरेर उनीहरुले सकेसम्म छिटो समाधान गर्ने प्रयत्न गर्छन् !

५. के टिकटको पैसा लाग्छ?

तपाइले टिकट ओपन गर्दा पैसा लाग्दैन ! सोबिज़ट्रेन्ड को ग्राहकहरुको लागि यो सुबिधा निशुल्क हो ! हामी चाहन्छौ तपाई आफ्नो समस्या फोन/ इमेल बाट भन्दा टिकटमा भन्नु भएमा समाधान गर्न सजिलो हुन्छ !

Comment

Client Login

Client Portal Login

Email Address:
Password: