Unicode To Preeti Converter

यो बक्समा प्रीति फन्टका अक्षर पेस्ट/टाइप गर्नुहोस्:

माथीको प्रीति फन्ट अनुसारको युनिकोड यहाँ देखिन्छ :